SIVENI A PSTRUZI
Z MORAVSKÉHO KRASU

středa 16.12.2020
Po delší době pro vás opět máme čerstvé siveny a také duhové pstruhy z naší vlasti, a to rovnou ty nejlepší!
Pstruhařství Skalní mlýn se nachází v Moravském krasu, lokalitě CHKO, kde vzhledem k absenci aplikace chemických posypů nedochází ke znečištění podzemních vod. Jde o ojedinělé zařízení tohoto druhu, které se zabývá chovem ryb na krasové vodě nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. K chovu pstruhů je využívána voda z říčky Punkvy, která vyvěrá v ekologicky čisté lokalitě a jejíž teplota ani v létě nepřekračuje 13°C. To zaručuje spolu s kvalitním dánským krmivem Biomar kvalitu a kompaktnost svaloviny ryb.
Už v roce 2008 byla Pstruhařství udělena ochranná známka Punkevní pstruh a v roce 2014 oprávnění označovat výrobky ochranou známkou "Moravský kras - regionální produkt".